Dzisiejsza polityka rzeczywistoscia jutra

Nie jest tajemnicą, że decyzje polityczne kształtują nasze życie i naszą codzienność. To, co dzieje się w parlamencie nie pozostaje bez echa, ponieważ prędzej czy później wkrada się do życia obywateli czy tego chcą, czy nie. I dlatego tak ważna jest partycypacja w życiu politycznym i zwracanie uwagi na to, co dzieje się w kuluarach polityki. Nie mówiąc tutaj tylko o informacjach medialnych, ale także o pozyskiwanie wiedzy ze wszelkich innych dostępnych źródeł, aby mieć obiektywny i pełny obraz działań podejmowanych obecnie w polityce, gdyż za chwilę te działania będą częścią działań podejmowanych przez obywateli. Możliwość wyboru swoich przedstawicieli w rządzie jest atutem, który przysługuje demokratycznym społeczeństwom i powinien być wykorzystywany do walki o lepsze jutro i budowanie przyszłości taką, jaką chcielibyśmy ją widzieć, a nie taką, jaka zostanie nam podana do zaakceptowania. W przeciwnym wypadku możemy obudzić się w rzeczywistości, którą trudno nam zaakceptować, a którą mogliśmy zmienić, kiedy jeszcze mieliśmy szansę to zrobić.