Lekcje WOS-u w szkołach

Na pewno wielu z nas pamięta z swych czasów szkolnych taki przedmiot jak wiedza o społeczeństwie. Miał on na celu przybliżenie nam tego jak nasz kraj funkcjonuje pod względem politycznym. Taka wiedza na pewno potrzebna jest każdemu z nas. Dziś oczywiście młode osoby każdego dnia mogą szereg wiadomości uzyskać czy to na stronach internetowych czy też w telewizji. Ale nie zawsze mogą wszelkie te informacje skonsultować z innymi osobami. Bowiem albo w domu nie rozmawia się o polityce albo też bliskie osoby mają całkiem inne polityczne przekonania. Dlatego też ważne jest to by nauczyciel prowadzący tego typu zajęcia nie opowiadał się za daną partą czy też konkretnym ustrojem politycznym. Powinien on zawsze wysłucha swych uczniów i rzetelnie odpowiadać na pytania. Co ważne dzisiejsze lekcje tego przedmiotu, jakim jest wiedza o społeczeństwie powinny dopuszczać aż każdy uczeń niezależnie od swych przekonań politycznych mógł bez problemu wypowiadać się. Dzięki temu uczniowie uczą się także poszanowania dla innych ludzi i ich poglądów.