Lokalna polityka europejskich problemów

Szukając rozwiązań kwestii związanych z problemami dotykającymi wiele krajów, dziś zaczyna się stosować politykę lokalną, która szczególnie promowana jest przez Unię Europejską. Problemy rozwoju regionalnego i nierówności pomiędzy regionami są istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, gdyż nie można mówić o wspólnocie, jeżeli pomiędzy członkami owej wspólnoty istnieją przepaście ekonomiczne, czy infrastrukturalne. Polityka dzisiaj zaczyna się więc skupiać na zacieraniu owych różnic pomiędzy poszczególnymi regionami i wyrównywaniu szans ich mieszkańców w walce o pracę, a także na pomocy im w zakładaniu własnych biznesów i podtrzymywaniu ich działalności. Unia Europejska szuka rozwiązań, które mogłyby pomóc nadążyć krajom ekonomicznie słabiej rozwiniętym w nadgonieniu tych, które wiodą prym na arenie międzynarodowej, jednak na przeszkodzie tego typu działań stoi kryzys gospodarczy, skutecznie zaburzając działania mające na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych pomiędzy krajami. Jeżeli potraktować je jako regiony w obrębie Unii Europejskiej, to niestety nierówności są wciąż wyraźnie widoczne.