Polityka w wersji 2.0


Dziś w polityce da się zauważyć trend tworzenia blogów i uczestniczeniu polityków w życiu wirtualnym portali społecznościowych. Jest to dość naturalne rozciągnięcie jednego z zadań, jakie politycy mają przed sobą, czyli wypromowania własnej osoby. Niestety, jeśli polityk nie jest zauważalny, to przez to może też być mało skuteczny w swoich działaniach, lecz naturalnie jest to generalizacja, która nie odnosi się do działań każdego polityka. Świat wirtualny daje możliwości nieco bardziej swobodnego wypowiadania się na pewne tematy, niż na antenie radia, czy w telewizji. Jednak pozostając osobą publiczną, polityk nadal w dużej mierze musi uważać na to, co pisze i jakie treści zamieszcza w sieci. Powstaje jednak pytanie czy to nie sprowadza polityki do show biznesu, gdzie to właśnie popularność dyktuje jaką wartość ma dany polityk. Współczesna polityka nie powinna opierać się tylko i wyłącznie na budowaniu sobie własnego wizerunku poprzez portale społecznościowe i blogi, ale przede wszystkim na konkretnych i realnych działaniach, które mogłyby ulepszyć funkcjonowanie państwa.