Urzad pracy w Polsce

Do najpopularniejszych instytucji, do których udają się bezrobotne osoby zaliczamy Urzędy Pracy oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Pierwsze mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego – są to świadczenia społeczne. Dążą do ograniczenia rozwoju psychospołecznego u bezrobotnych. Zasiłki, które uzyskuje osoba pozbawiona …


Więcej

Pomoc polityczna w bezrobociu

Instytucje zajmujące się pomocą bezrobotną kobietą, możemy podzielić na dwie kategorie. Są to publiczne służby takie jak: Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Centrum Pomocy Rodzinie. Do drugiej kategorii zaliczamy niepubliczne instytucje rynku pracy: agencje...


Więcej