Pomiedzy prawica, a lewica

Podział na prawicę i lewicę w polityce nie jest nowy, ale zdecydowanie daje się wyczuć zmiany na obu skrzydłach. Te zmiany jednak doprowadzają dziś często do chaosu i braku zrozumienia czym jest lewica, a czym prawica. Istnieją partie, które same siebie nazywają liberalnymi, naturalnie umieszczając siebie w nurcie prawicowym, jednocześnie jednak nakładają setki podatków i podwyższają je, próbując budować państwo socjalne z jednej strony, z drugiej kompletnie nieudolnie podchodząc do problemów zabezpieczenia socjalnego swoich obywateli, ostatecznie gubiąc się w swoim wizerunku i umieszczając się w jednym ze skrzydeł bardziej na zasadzie deklaracji, niż faktycznych działań. Jest to o tyle niebezpieczne, że część obywateli może czerpać informacje z owych deklaracji i błędnie postrzegać pewne działania, jako powiązane z nowoczesną polityką prawicową, lub lewicową. To popycha do błędnych osądów i często także błędnego oceniania polityki w kontekście podziałów na prawicę i lewicę, a także na politykę zorientowaną społecznie i politykę zorientowaną ekonomicznie.