Urzad pracy w Polsce

Do najpopularniejszych instytucji, do których udają się bezrobotne osoby zaliczamy Urzędy Pracy oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Pierwsze mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego – są to świadczenia społeczne. Dążą do ograniczenia rozwoju psychospołecznego u bezrobotnych. Zasiłki, które uzyskuje osoba pozbawiona pracy, mają w zamyśle ochronę życia oraz zapewnienie najbardziej podstawowych potrzeb. Kompensują one brak dochodów oraz zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Programy pasywne zostały utworzone, aby chronić bezrobotnych przed wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną.

Programy aktywne, jak sama nazwa mówi, przywiązują dużą wagę do własnej aktywności i stawiają na rozwój jednostki. Obejmują one szkolenia oraz przekwalifikowanie zawodowe. Wspierają bezrobotnych pożyczkami na podjęcie własnej działalności gospodarczej, przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy. Do programów aktywnych zaliczamy także, tworzenie prac interwencyjnych oraz wyznaczanie robót publicznych. Obejmują przygotowania zawodowe oraz staże, które od niedawna są udostępnione nie tylko dla absolwentów.